Polityka i społeczeństwo

Jakie są najważniejsze wyzwania stojące przed polskim systemem emerytalnym i jakie zmiany mogą przynieść poprawę sytuacji?
Jakie są najważniejsze wyzwania stojące przed polskim systemem emerytalnym i jakie zmiany mogą przynieść poprawę sytuacji?

Spis treści: 1. Wstęp 2. Problem niskiej emerytury w Polsce 3. Długowieczność Polaków a wysokość emerytury 4. Brak standardów emerytalnych…

przez waldek
Jakie są wyzwania związane z rozwijaniem polskiej nauki i innowacyjności?
Jakie są wyzwania związane z rozwijaniem polskiej nauki i innowacyjności?

Spis treści: 1. Wstęp 2. Wyzwania związane z finansowaniem nauki i innowacyjności 3. Konieczność poprawy infrastruktury badawczej 4. Problemy z…

przez waldek
Jakie są najważniejsze wyzwania w zakresie przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej w Polsce?
Jakie są najważniejsze wyzwania w zakresie przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej w Polsce?

Spis treści: 1. Wprowadzenie 2. Definicja przestępczości zorganizowanej 3. Najważniejsze wyzwania w zakresie przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej w Polsce 4. Brak…

przez waldek
Jakie są wyzwania stojące przed polskim systemem ubezpieczeń społecznych i jakie zmiany mogą przynieść poprawę sytuacji?
Jakie są wyzwania stojące przed polskim systemem ubezpieczeń społecznych i jakie zmiany mogą przynieść poprawę sytuacji?

Spis treści: 1. Wprowadzenie 2. Wyzwania przed polskim systemem ubezpieczeń społecznych 2.1 Niskie świadczenia emerytalne 2.2 Nierówne traktowanie różnych grup…

przez waldek
Jakie są najnowsze trendy w dziedzinie polityki energetycznej i jakie wyzwania stoją przed Polską w tym zakresie?
Jakie są najnowsze trendy w dziedzinie polityki energetycznej i jakie wyzwania stoją przed Polską w tym zakresie?

Spis treści: 1. Wprowadzenie 2. Trendy w dziedzinie polityki energetycznej 3. Wyzwania dla Polski w tym zakresie 4. Podsumowanie 5….

przez waldek